PROIZVODI

Naše proizvode karakteriše visok kvalitet materijala i preciznost izrade.

„ŠUVAK METAL“ d.o.o, od postanka u kontinuitetu proširuje svoje kapacitete i djelatnosti, te je danas preduzece koje ima veoma širok obim proizvodnje i usluga.